Po per klaidą įvykusio nuotekų išleidimo į aplinką, „Akvateroje“ sustiprinta nuotekų tvarkos kontrolė (papildyta)

Po per klaidą įvykusio nuotekų išleidimo į aplinką, „Akvateroje“ sustiprinta nuotekų tvarkos kontrolė (papildyta)

Dėl įvykusios žmogiškosios klaidos į šalia gamyklos „Akvatera“ esantį Kerupės upelį pateko buitinės nuotekos bei gamybinės organinės nuotekos. Įmonė atlygino gamtai padaryta žalą ir atliko pakeitimus, kurie užkirs kelią panašiai nelaimei ateityje.

 

Iškart gavus informaciją apie nuotekas, buvo atliktas vidinis įvykio auditas, siekiant išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes.

 

Buvo nustatyta, jog incidentas įvyko atsakingam pamainos darbuotojui keičiant prisipildžiusią gamybinių organinių nuotekų talpą. Buvo užsukta šių nuotekų tiekimą reguliuojanti sklendė, taip nukreipiant galimą atitekėti naujai susidarančių gamybinių nuotekų srautą į buitinių nuotekų valymo įrenginį. Dėl žmogiškos klaidos, po talpos plovimo ir pakeitimo, sklendė nebuvo grąžinta į pradinę padėtį. Dėl to naujai susidariusios gamybinės nuotekos pateko į buitinių nuotekų valymo įrenginį. Pastarasis nesugebėjo išvalyti į jį per klaidą patekusių gamybinių organinių nuotekų ir tokiu būdu dalinai apvalytos nuotekos pateko į aplinką, t. y. Kerupės upelį.

 

„Gyventojus norime nuraminti, kad į aplinką patekusios nuotekos nėra chemiškai taršios, kadangi gaminant gyvūnų maistą naudojamos tik gyvūninės, augalinės, mineralinės kilmės medžiagos,“ – sako „Akvatera“ vadovas Darius Šumskis.

 

Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai apie nuotekų patekimą į aplinką buvo informuoti gruodžio 30 d. 16 val., 17:30 buvo paimti vandens mėginiai.

 

„Vos tik pastebėję taršą, nedelsiant ėmėmės veiksmų, siekdami sustabdyti nuotekų tiekimą į įrenginį ir iškvietėme valymo įrenginius aptarnaujančią įmonę. Pastaroji išvalė nuotekų valymo įrenginį, taip pat buvo pašalinti vamzdynuose užsilikę maisto likučiai bei praplauti patys vamzdynai. Peržiūrėtos ir gamyklos darbo procedūros: pakeista įrenginio plovimo ir prieigos prie sklendžių tvarka, ją suteikiant tik autorizuotiems asmenims bei sukurta proceso statuso registracijos tvarka, kad panašūs incidentai ateityje daugiau nepasikartotų. Taip pat ėmėmės ir vidinio įvykio audito. Be to, bendradarbiaujame su aplinkosaugininkais, teikiame jiems visą reikalingą informaciją bei duomenis ir laukiame jų įvertinimo, kad galėtume kuo greičiau kompensuoti gamtai galimai padarytą žalą,“ – teigia Darius Šumskis.

 

AKVATERA LT, UAB iki bylos nagrinėjimo atlygino aplinkosaugininkų nustatytą žalą gamtai (4725,33 EUR). Ši suma buvo sumokėta 2021 m. vasario 12 d. Taip pat įmonė ėmėsi visų būtinų veiksmų, siekiant sumažinti avarijos padarinius bei vykdė būtinus jos likvidavimo darbus, padėjo Inspekcijos pareigūnams tyrimo metu. Tai patvirtino ir aplinkosaugos pareigūnai, kurie šiuos veiksnius įvertino kaip lengvinančią aplinkybę pagal Aplinkosaugos apsaugos įstatymo 51 straipsnį.

Post a Comment