2015 06 10-11 TUV CERT

2015 06 10-11 TUV CERT

AKVATERA LT, UAB yra įdiegta integruota pašarų saugos, aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 22000 standartų reikalavimus.

 

2015 06 10-11 TUV CERT sertifikacijos įstaigos „TUV Thuringen e.V.“ padalinys, veikiantis Lietuvoje, atliko bendrovėje sertifikacinį auditą. 2015 08 13 bendrovei AKVATERA LT, UAB buvo suteiktas sertifikatas, patvirtinantis, kad įmonėje yra sukurta, įforminta dokumentais, įgyvendinta ir prižiūrima integruota vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 22000 standartų reikalavimus.

 

Sertifikuotos vadybos sistema bendrovėje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą.

 

2015 08 13 AKVATERA LT, UAB pirmą kartą įdiegta maisto (pašarų) saugos vadybos sistema atitinkanti standarto ISO 22000 reikalavimus. Ši sistema integruota į bendrovėje veikiančią kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

 

Įmonėje yra parengtos, įdiegtos ir veikia programos, kuriose numatytos sąlygos, priemonės ir elgsenos taisyklės, užkertančios kelią biologinei, cheminei ar fizinei taršai, užtikrinančios produkto saugą ir kokybę.

 

AKVATERA LT, UAB  suteikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 sertifikatai įrodo, kad įmonės struktūra, atsakomybė ir įgaliojimai yra apibrėžti, procesai ir procedūros aprašyti, pagrindiniai dokumentai kontroliuojami ir nuolat atnaujinami. Reguliariai atliekami patikrinimai ir kontrolės veiksmai, produktas gaminamas saugiai, prisilaikant visų technologijos procese nustatytų reikalavimų. Neatitiktys identifikuojamos, analizuojamos ir taisomos, užtikrinama neatitikčių ir avarijų prevencija, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai.

 

ISO 9001 – tarptautiniu mastu pripažintas standartas kokybės vadybos sistemos įgyvendinimui.

 

ISO 14001 – tarptautiniu mastu pripažintas standartas aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimui.

 

ISO 22000 – tarptautiniu mastu pripažintas standartas maisto (pašarų) saugos vadybos sistemos įgyvendinimui.

Post a Comment