2021 08 07 TUV CERT

2021 08 07 TUV CERT

AKVATERA LT, UAB yra įdiegta integruota pašarų saugos, aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ir HACCP standartų reikalavimus.

 

2019 05 28 „TUV Thuringen e.V.“ sertifikavimo įstaigos padalinys, veikiantis Lietuvoje, atliko bendrovėje sertifikacinį auditą. 2021 08 07 bendrovei AKVATERA LT, UAB buvo suteiktas sertifikatas, patvirtinantis, kad įmonėje yra sukurta, įforminta dokumentais, įgyvendinta ir prižiūrima integruota vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ir HACCP standartų reikalavimus.

 

Sertifikuotos vadybos sistema bendrovėje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 05 30 AKVATERA LT, UAB pirmą kartą išduotas HACCP sertifikatas.

 

Įmonėje yra parengtos, įdiegtos ir veikia programos, kuriose numatytos sąlygos, priemonės ir elgsenos taisyklės, užkertančios kelią biologinei, cheminei ar fizinei taršai, užtikrinančios produkto saugą ir kokybę.

 

AKVATERA LT, UAB suteikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ir HACCP sertifikatai įrodo, kad įmonės struktūra, atsakomybė ir įgaliojimai yra apibrėžti, procesai ir procedūros aprašyti, pagrindiniai dokumentai kontroliuojami ir nuolat atnaujinami. Reguliariai atliekami patikrinimai ir kontrolės veiksmai, produktas gaminamas saugiai, prisilaikant visų technologijos procese nustatytų reikalavimų. Neatitiktys identifikuojamos, analizuojamos ir taisomos, užtikrinama neatitikčių ir avarijų prevencija, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai.

ISO 9001 – tarptautiniu mastu pripažintas standartas kokybės vadybos sistemos įgyvendinimui.

 

 

ISO 14001 – tarptautiniu mastu pripažintas standartas aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimui.

 

 

ISO 22000 – tarptautiniu mastu pripažintas standartas maisto (pašarų) saugos vadybos sistemos įgyvendinimui.

 

 

HACCP – tarptautiniu mastu pripažintas standartas rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų vadybos sistemos įgyvendinimui.

Post a Comment