SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

Pagrindiniai mūsų įmonės veiklos principai – dirbti sąžiningai, visada elgtis etiškai, tausoti aplinką ir kurti ilgalaikius ryšius su visomis interesų grupėmis. Kadangi esame socialiai atsakinga įmonė, siekiame ne tik būti patrauklūs savo darbuotojams, partneriams ir klientams, bet ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.

Tiek kiekvienas atskirai, tiek drauge AKVATERA LT, UAB partneriai ir darbuotojai prisideda prie bendruomenės stiprinimo, aplinkos gerinimo ir tvarios verslo plėtros.

Mes suvokiame savo socialinę atsakomybę už sprendimų ir veiklos poveikį aplinkai bei visuomenei. AKVATERA LT, UAB priimdama sprendimus ir vykdydama veiklą atsižvelgia į suinteresuotų šalių lūkesčius, laikosi teisės aktų ir tarptautinių normų, prisideda prie darnios plėtros ir visuomenės gerovės kėlimo.

Socialinės atsakomybės principų taikymas mūsų veikloje padeda mums gerinti organizacijos veiklą, stiprinti jos reputaciją. Socialiai atsakinga organizacijos veikla stiprina darbuotojų savigarbą, pasitikėjimą, moralę, didina jų motyvaciją, padeda pritraukti, motyvuoti ir išsaugoti darbuotojus.

Mūsų socialinė atskaitomybė apima šias kryptis: verslo etikos kodeksą, korupcijos prevenciją, teikėjų elgesio kodeksą, aplinkos tausojimą, žmogaus teises, sąžiningo verslo praktiką, ryšius su bendruomene.

 

Mūsų darbo principai:

 1. Mes dirbame klientams (siūlome atsakingai ir kokybiškai pagamintą produkciją klientų gyvūnams, žinome, kad radę geriausia, jie visada pas mus sugrįš);
 2. Pagarba žmogui (darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas, todėl palaikome šiltus ir pagarbius santykius tiek su darbuotojais, tiek su klientais, kolegomis ir partneriais);
 3. Mūsų kultūra – atsakomybė, susivienijimas bei nuolatinis noras tobulėti ir keistis, visa tai mums leidžia būti lyderiais Lietuvos ir pasaulio rinkose;
 4. Dirbame profesionaliai – sukauptos žinios, įgyta patirtis bei nuolatinis mokymasis mums leidžia būti savo srities profesionalais. Esame atviri naujovėms, todėl žengiame koja kojon su ateities technologijomis.

 

Mūsų tikslai:

 1. Užtikrinti finansinį įmonės stabilumą ir pelningą veiklą;
 2. Nuolat gerinti komunikaciją su klientais;
 3. Užtikrinti aukštą gaminio kokybę;
 4. Nuolat analizuoti ir patenkinti klientų poreikius;
 5. Užtikrinti socialiai atsakingą įmonės veiklą;
 6. Skirti išskirtinį dėmesį aplinkos apsaugai ir taršos prevencijai;
 7. Didinti darbuotojų kompetenciją, profesinio tobulėjimo galimybes ir atsakomybę;
 8. Nuolat gerinti darbo sąlygas ir darbuotojų motyvaciją;
 9. Užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas;
 10. Ieškoti inovatyvių sprendimų kasdieniame darbe.