TIEKĖJŲ ETIKOS KODEKSAS

Veiklos apimtys ir verslo procesai turi reikšmingos įtakos šalies ekonominiam gyvenimui, todėl ypatingą dėmesį organizacija skiria darniam vystymuisi ir socialinės atsakomybės įgyvendinimui.

Mūsų tiekėjų elgesio kodekso tikslas yra užtikrinti, kad tiekėjai, su kuriais mes bendradarbiaujame, veiktų laikydamiesi tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių, darbo teisių ir aplinkosaugos standartų.

Mūsų Tiekėjų elgesio kodekso sąlygų laikymasis yra išankstinė bet kurio tiekėjo susitarimo ar sutarties sąlyga.

Veiklos tvarumą ir atsakomybę siekiame įtvirtinti visuose pirkimo procesuose, įskaitant tiekėjų vertinimo ir atrankos procesus, AKVATERA LT, UAB Tiekėjų elgesio kodeksą laikydami neatsiejama bendradarbiavimo su tiekėjais dalimi. Tikime, kad dialogas ir glaudus bendradarbiavimas siekiant tvarumo ir darnaus vystymosi leidžia sėkmingai plėtoti veiklą ir daro teigiamą įtaką mūsų tiekėjams, o toks požiūris duoda naudos tiek mums, tiek mūsų tiekėjams bei socialinei ir verslo aplinkai.

Bendradarbiaujame su geriausiais tiekėjais, nuolat tobulinančiais savo veiklą ir siekiančiais patenkinti vis didėjančius rinkos lūkesčius, bei skatiname juos diegti ir tobulinti atsakingo verslo praktikas, atitinkančias AKVATERA LT, UAB tiekėjų elgesio kodekso gaires.

Esame pasiryžę bendradarbiauti su tiekėjais, suprantančiais bei palaikančiais mūsų požiūrį ir siekiančiais tobulinti gerąją praktiką mums svarbiose srityse.

Iš savo tiekėjų tikimės:

  • Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo;
  • Siekio užtikrinti orias ir nediskriminuojančias darbo sąlygas;
  • Pagarbos žmogaus teisėms;
  • Atsakingo asmens duomenų valdymo bei saugojimo;
  • Nuolatinio tobulėjimo poveikio aplinkai valdymo srityje;
  • Atsakingo žaliavų įsigijimo ir naudojimo;
  • Atsakingo atliekų tvarkymo;
  • Atsakingo tiekėjo veiklos poveikio visuomenei ir aplinkai valdymo;
  • Kovos su korupcija;
  • Aukštų verslo etikos standartų.

Atsirinkdami tiekėjus pagal įvairius parametrus, mes privalome teikti prioritetą tiems tiekėjams, kurie pripažįsta ir laikosi įmonės Tiekėjų etikos kodekso.